Sree Prasanna Maha Ganapathy Temple

Chathapuram Ashtabandhana Jeernodharna

Maha Kumbhabhishekham 2015

His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi

Jagathguru Sree Sangaracharya Swamigal

Sree Prasanna Maha Ganapathy Temple