Sree Prasanna Maha Ganapathy Temple

Chathapuram Ashtabandhana Jeernodharna

Maha Kumbhabhishekham 2015

His Holiness Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipathi

Jagathguru Sree Sangaracharya Swamigal

Sree Prasanna Maha Ganapathy Temple

 

Daily Archives: July 11, 2014