Pooja Details

slide_1

Vazhipadu Details
Amount INR
Vazhipadu Details
Amount INR
Ganapathy Homam 50.00 Ksheera Abhishekam 50.00
Special Abhishekam 1001.00 Nithya Pooja 1501.00
Archana 61.00 Ghee Payasam 501.00
Chandhana Kappu (Full) 201.00 Kozhekkatta (51 Nos) 200.00
Neyyappam (30 Nos) 601.00 Coconut Breaking (1 No) 25.00
Niramala 1500.00 Haram (1 No) 150.00

** Chthurthi by booking order