Vazhipadu for Naagar Temple

slide_1

Vazhipadu Details
Amount INR
Vazhipadu Details
Amount INR
Ksheera abhishekam 50.00 Nithya Pooja 501.00
Archana 61.00 Special Pooja
1251.00
Special Abhishekam on Shashti, Ayilyam& Krithikai 251.00