Chathapuram Sri Prasanna Maha Ganapathy Temple

Vazhipadu Details
Amount INR
Ksheera abhishekam 50.00
Archana 61.00
Special Abhishekam on Shashti, Ayilyam& Krithikai 251.00
Vazhipadu Details
Amount INR
Nithya Pooja 501.00
Special Pooja
1251.00